Szukaj
Filters
Close
banner

Witamy Aplikantów !

Egzamin prawniczy w roku 2019 odbędzie się w dniach 26 – 29.03.2019. Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest to egzamin. Już od 10 lat jesteśmy wsparciem technicznym podczas egzaminów prawniczych w całej Polsce. Dzięki naszej usłudze możesz w spokojny sposób skupić się na egzaminie, nie martwiąc się o sprzęt.

 

Korzyści z wynajmu laptopa na egzamin prawniczy.                                   

Jak co roku egzamin prawniczy przeprowadzany jest na laptopach. Przed rozpoczęciem egzaminu Aplikant otrzymuje od członka Komisji Egzaminacyjnej nośnik pamięci USB (Pendrive), na którym umieszczona jest aplikacja do zdawania egzaminu (edytor tekstu). Program ten jest przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Następnie komisja egzaminacyjna wyjaśnia w jaki sposób należy włączyć aplikację.

   

             

Ważne ! Laptop na egzamin musi być przygotowany pod względem ścisłych wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości (wymagania dostępne pod tym linkiem). Jest to niezbędne, aby aplikacja do zdawania egzaminu działała poprawnie. Jeżeli Twój laptop nie będzie spełniać tych wymagań jest niebezpieczeństwo pisania egzaminu ręcznie. 

Wynajmując sprzęt u Nas masz ten problem z głowy - sprzęt jest w pełni przygotowany!                      

 

Sprawdź jakie korzyści czekają na Ciebie wybierając naszą usługę:

  Wynajęty laptop jest w pełni kompatybilny z oprogramowaniem Ministerstwa Sprawiedliwości,
Wynajęty laptop posiada dodatkową optymalizację systemu operacyjnego pod kątem bezpieczeństwa i komfortu pisania,
W razie awarii posiadamy urządzenia zapasowe dostępne na sali egzaminacyjnej,
Wynajęty laptop jest klasy biznes o minimalnej specyfikacji: Procesor i5 / RAM 4GB / Dysk HDD 250GB / Ekran 14 cali, 

 

 

Na jaki egzamin można wynająć laptopa?                                          

W tym roku możesz wynając laptopa od Nas zdając egzamin w poniższych Izbach:

 

Egzamin Adwokacki

- ORA Gdańsk

- ORA Katowice

- ORA Kielce

- ORA Rzeszów

- ORA Toruń

- ORA Szczecin

- ORA Warszawa

- ORA Łódź

 

 

Egzamin Radcowski

- OIRP Warszawa

- OIRP Wrocław

- OIRP Zielona Góra

- OIRP Bydgoszcz

- OIRP Katowice

- OIRP Toruń

-OIRP Koszalin

- OIRP Szczecin

- OIRP Lublin

- OIRP Wałbrzych

 


Kilka faktów o naszym doświadczeniu w prowadzeniu egzaminów.

   
Już ponad 7329 Aplikantów skorzystało z wynajmu laptopa na egzamin prawniczy.
Od 2008 roku obsługujemy egzaminy prawnicze na terenie całego kraju.
Na swoim koncie mamy już obsłużonych bezpiecznie 139 egzaminów od 2008 roku.
Posiadamy 18 lat doświadczenia w wynajmie sprzętu IT.
Ponad 14 700 ilości sprzętu wynajęliśmy na egzaminy prawnicze.

  

 

     

 

 

Ile zapłacę i gdzie odbiorę wynajętego laptopa.                      

Cena uzależniona jest od daty złożenia zamówienia i przedstawia się to następująco: 
Zamówienie złożone od 14 stycznia do 17 lutego - cena 279 zł brutto (opłata za wynajem na cały egzamin)
Zamówienia złożone od 18 lutego do 10 marca - cena 349 zł brutto (opłata za wynajem na cały egzamin)

 

 

Odbiór wynajętego laptopa                                                                                        

 

Odbiór wynajętego laptopa odbywa się dzień przed egzaminem, czyli 25 marca w godzinach 16:00 - 19:00  w budynku, w którym zdajecie Państwo egzamin. Nasi pracownicy na przygotowanym stanowisku wydają Państwu wypożyczane laptopy. Jest jeszcze czas aby na spokojnie zapoznać się przed egzaminem z wypożyczonym urządzeniem. Laptop należy zwrócić po ostatnim dniu egzaminu.

 

 

Zwrot laptopa                                                                                           

 

Zwrotu Laptopa należy dokonać ostatniego dnia Egzaminu, niezwłocznie po zakończeniu egzaminu, w miejscu pracy Stanowiska Obsługi.

  

W jaki sposób wynająć laptop na egzamin ?                                                

 1. Przeczytaj dokładnie regulamin "laptopa dla aplikanta 2019" dostępny poniżej.
 2. Zaakceptuj regulamin klikając w baner "akceptuję regulamin i zamawiam laptopa" umiejscowiony pod regulaminem.
 3. Następnie przejdziesz do zakładki, gdzie należy wybrać miejsce zdawania egzaminu i nadusić baner "zamów".
 4. Ostatnim krokiem jest wprowadzenie danych do faktury i wybranie sposobu płatności za wynajem laptopa.  

 

 

REGULAMIN Laptop dla aplikanta 2019 

Obowiązuje od dnia 14 stycznia 2019.

I. Postanowienia ogólne.

1. Usługa „Laptop dla Aplikanta” („Usługa”) świadczona jest przez:

Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy Ul. Ernsta Petersona 4A (85-862), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000161511, z kapitałem zakładowym 1.073.600 zł, opłaconym w całości, NIP 5541728307, Regon 091406197 („Sims”).


2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez serwis internetowy działający pod adresem domeny aplikanci.simsrental.pl.


3. Korzystając z funkcjonalności serwisu użytkownicy nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym.


4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać na adres e-mail egzaminprawniczy@simsmm.com lub telefonicznie pod numerem +48 52 523 32 76, 52 370 68 84.


5. Do korzystania z funkcjonalności serwisu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z aktywną obsługą JavaScript oraz pluginem Adobe Flash. W trakcie korzystania z serwisu WWW na twardych dyskach osadzane są tzw. cookies, czyli informacje zapisywane przez serwer WWW. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.


6. Serwis oraz Usługa przeznaczone są zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów (osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), w związku z tym prawa i obowiązki obu grup zostały zamieszczone w jednym regulaminie. Żadne z postanowień regulaminu nie narusza jednak praw konsumentów przysługujących im na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz nie może być interpretowane w sposób, który prowadziłby do jakiegokolwiek ograniczenia tych praw.


7. W niniejszym regulaminie następujące słowa otrzymują poniższe brzmienie:

1)  Aplikant – aplikant radcowski, adwokacki oraz każda osoba przystępująca do Egzaminu;

2)  Egzamin – egzamin końcowy Adwokacki / Radcowski, odbywający się w dniach 26-29.03.2019 roku, w wyszczególnionych przez Sims miastach wymienionych na stronie: aplikanci.simsrental.pl

3)  Laptop – komputer przenośny (wraz z kablem zasilającym) spełniający wymogi aplikacji Ministerstwa Sprawiedliwości do zdawania egzaminów prawniczych, która będzie obowiązywać na Egzaminie. Przedmiotem Usługi nie jest z góry określony model czy marka Laptopa.

8. Sims świadczy Usługę na podstawie niniejszego regulaminu.

 

 

II. Usługa.

1. Przedmiotem Usługi jest odpłatne oddanie Laptopa przez Sims na rzecz  Aplikanta na czas oznaczony - „Wynajem Laptopa”. Usługa świadczona przez Sims obejmuje wykonanie następujących czynności przez Sims:

 1.      rezerwacja Laptopa dla Aplikanta;
 2.      przeprowadzenie w Laptopie odpowiedniej konfiguracji jego parametrów;
 3.      dostawa Laptopa w miejsce zdawania egzaminu
 4.      wydanie Laptopa Aplikantowi wraz z zasilaczem;
 5.      świadczenie obsługi serwisowej Laptopa podczas Egzaminu,
 6.      umożliwienie Aplikantowi zwrotu Laptopa w miejscu zdawania egzaminu;
 7.     przeprowadzenie w laptopie czyszczenia danych w celu całkowitego usunięcia informacji mogących stanowić własność Aplikanta.

2. Rezerwacja Laptopa następuje po zawarciu umowy o świadczenie Usługi. W celu uniknięcia wątpliwości przedmiotem Usługi nie jest z góry określony model czy marka Laptopa, a Laptop spełniający warunki wskazane w punkcie 1. powyżej.

3. W trosce o jakość oferowanej usługi Sims zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zaprzestania przyjmowania zamówień do realizacji z powodu braku odpowiedniego sprzętu.

4. Sims dostarczy Laptopa do budynku, w którym odbywać się będzie Egzamin lub do wcześniej wyznaczonego przez Sims miejsca. Aplikant będzie mógł odebrać Laptop na wyraźnie oznaczonym stanowisku Sims („Stanowisko Obsługi”)  w dniu poprzedzający egzamin 25.03 w godzinach 16.00-19.00.

5.Stanowisko Obsługi będzie działać w każdym dniu Egzaminu, na pół godziny przed ustalonym przez Komisje egzaminacyjne momentem rozpoczęcia danej części Egzaminu oraz przez godzinę od ustalonego przez Komisje egzaminacyjne momentu zakończenia każdej części egzaminu.

6. Na usługę zostanie wystawiona faktura VAT obejmująca cenę Usługi oraz istotne postanowienia umowy pomiędzy Aplikantem a Sims. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od momentu wpływu do Sims zapłaty za usługę. Faktura zostaje dostarczona Aplikantowi drogą elektroniczną w formacie pdf.

7. Aplikant potwierdza odbiór Laptopa własnoręcznym podpisem. Przed potwierdzeniem odbioru Aplikant powinien ze szczególną starannością sprawdzić Laptopa, otrzymanego wraz z zasilaczem.

8. W wyznaczonych przez Sims miastach, Pracownicy Sims będą obecni na sali egzaminacyjnej podczas trwania Egzaminu lub w budynku, przy Stanowisku Obsługi.

9. Sims świadczyć będzie obsługę serwisową Laptopa w miejscu, w którym odbywać się będzie Egzamin. Obsługa serwisowa polega na naprawie lub wymianie Laptopa na inny, w sytuacji, gdy wynajęty Laptop uniemożliwia dalsze pisanie pracy egzaminacyjnej.

10. Aplikant oświadcza, że akceptuje ryzyko związane z możliwością zaistnienia problemów wyłączających możliwość sporządzania rozwiązania zadania przy użyciu Laptopa. Aplikant zdaje sobie sprawę, że w każdej chwili Egzaminu może przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej. W takiej sytuacji z pracy zapisanej na pendrive otrzymanym od komisji egzaminacyjnej zostanie sporządzony wydruk jego aktualnego stanu pracy.

11. Zwrotu Laptopa Aplikant jest zobowiązany dokonać najpóźniej ostatniego dnia Egzaminu, niezwłocznie po zakończeniu ostatniej części egzaminu, w miejscu pracy Stanowiska Obsługi. Aplikant jest uprawniony do wcześniejszego zwrotu Laptopa na wypadek rezygnacji z udziału w Egzaminie, przy czym powyższa okoliczność nie skutkuje zmniejszeniem opłat należnych Sims, o których mowa w pkt V niniejszego Regulaminu.

12. Aplikant jest zobowiązany zwrócić Laptop w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach obsługi serwisowej.

13. W przypadku braku zwrotu Laptopa w wyznaczonym terminie, Aplikant zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej na rzecz Sims w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zwrotu Laptopa, ustalonego zgodnie z ust. 10.

 

III. Korzystanie z Laptopa.


1.Sims oświadcza, że Laptop w chwili wydania Aplikantowi:

1)          będzie w dobrym stanie technicznym i nada się do używania zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym regulaminie;

2)          będzie wyposażony w kabel zasilający;

3)          nie posiada dodatkowych akcesoriów np. mysz, torba, klawiatura zewnętrzna;

4)          nie posiada oprogramowania antywirusowego (wynika to z konieczności zapewnienia zgodności parametrów Laptopa z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości).

2. Sims oświadcza ponadto, że dla każdej lokalizacji Egzaminu przygotuje odpowiednią liczbę Laptopów zastępczych na potrzeby obsługi serwisowej (co najmniej 10% ogólnej liczby Laptopów wynajętych Aplikantom w danej lokalizacji).

3. Aplikant zobowiązany jest:

1)    korzystać z Laptopa zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim żadnych zmian;

2) nie udostępniać Laptopa (płatnego lub bezpłatnego) osobom trzecim;

3) nie podłączać Laptopa do sieci Internet lub pamięci zewnętrznej (poza pendrive’m otrzymanym od komisji egzaminacyjnej podczas trwania egzaminu), czy instalować samodzielnie jakiegokolwiek oprogramowania.

4) w przypadku, gdy korzysta się z prywatnych, dodatkowych akcesoriów np. mysz, klawiatura zewnętrzna, zaleca się akcesoria przewodowe z łączem USB. Akcesoria bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aplikacji do zdawania egzaminu Ministerstwa Sprawiedliwości.  

5)  nie zmieniać ustawień lub samodzielnie konfigurować Laptopa.

4. Przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu Aplikant otrzyma od komisji egzaminacyjnej nośniki elektroniczne (pendrive’y) oraz pozostałe materiały egzaminacyjne (arkusze zadań i karty odpowiedzi) dostarczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nośniki elektroniczne wyposażone będą w edytor tekstów oraz aplikację, która zablokuje zawartość komputerów w zakresie, który nie będzie potrzebny podczas zdawania egzaminu.

 

5. Sims oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonych przez Ministerstwo, na potrzeby egzaminu, nośników elektronicznych (pendrive).

6. Jeżeli wady Laptopa uniemożliwiają korzystanie z niego zgodnie z umową, Sims zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad istniejących w dniu przystąpienia do egzaminu poprzez wymianę na inny. Wymiany Laptopa dokonuje pracownik Sims obecny przy Stanowisku Obsługi albo na sali egzaminacyjnej.

7. Sims nie ponosi odpowiedzialności za treści sporządzone oraz zapisane przez Aplikanta podczas realizacji zamówienia.

 

IV. Zamówienia i zawarcie umowy.

 

1. Aplikant, składając zamówienie na usługę, zawiera umowę o świadczenie Usługi z Sims. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu.

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową aplikanci.simsrental.pl do dnia 10.03.2019 r. Po tym terminie zamówienia nie będą przyjmowane.

3. W trosce o jakość oferowanej usługi Sims zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zaprzestania przyjmowania zamówień do realizacji, niż termin wskazany w ust. 2. O zaprzestaniu przyjmowania zamówień Sims niezwłocznie zawiadamia na stronie internetowej: aplikanci.simsrental.pl

4. W zamówieniu Aplikant dokonuje :

a)   wskazania typu Egzaminu oraz miasta gdzie będzie odbywał się Egzamin (jednocześnie jest to miejsce odbioru Laptopa przez Aplikanta oraz miejsce jego zwrotu na rzecz Sims po zakończeniu najmu),

b)  wskazania danych, na które ma być wystawiona faktura VAT,

c)  dokładnych danych kontaktowych (adres email i telefon kontaktowy),

d)  wyboru sposobu płatności,

e)  płatności.

         === 

Podanie powyższych danych w formularzu ma charakter ostateczny. Aplikant powinien dołożyć szczególnej staranności przy wypełnianiu formularza.

 

5. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sims:

a)    potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie zamówienia (mail o tytule: „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”)

Brak takiej informacji oznacza, iż zamówienie nie zostało złożone poprawnie.

b)    Po zaksięgowaniu wpłaty Sims potwierdzi drogą mailową przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z załączoną fakturą VAT (mail o tytule: „Przyjęcie zamówienia do realizacji”)

Mail ten oznacza ostateczną rezerwacje usługi. Brak takiej informacji oznacza, iż zamówienia nie zostało przyjęte do realizacji.

 

6. W przypadku Aplikantów – przedsiębiorców przyjęcie zamówienia do realizacji następuje do dwóch dni od chwili wpływu płatności za usługę na konto Sims.

7. Sims informuje, że Laptopy oferowane w ramach Usługi mogą różnić się od tych prezentowanych na stronie internetowej serwisu. Przedmiotem Usługi nie jest bowiem komputer o określonej marce czy modelu, a jedynie komputer spełniający wymogi komisji egzaminacyjnych w danym roku.

 

V. Wynagrodzenie i płatność.


1. Wysokość wynagrodzenia należnego Sims za świadczoną Usługę zależy od chwili zawarcia umowy z Aplikantem tj. od daty w której Aplikant złożył prawidłowe zamówienie, w sposób określony w pkt IV:

1)     Zamówienia złożone w okresie od 14 stycznia do 17 lutego –  279 zł brutto

2)     Zamówienia złożone w okresie od 18 lutego do 10 marca –  349 zł brutto

Podane wynagrodzenie płatne jest z góry i dotyczy całości usługi za wszystkie dni w którychprzeprowadzany jest Egzamin.


2. Wynagrodzenie wskazane przy opisie Laptopa dostępnym w serwisie jest wiążące w chwili złożenia przez Aplikanta zamówienia. Wynagrodzenie podawane jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.


3. Wysokość wynagrodzenia zostanie potwierdzona przez Sims w e-mailu potwierdzającym zamówienie.


4. Płatność jest dokonywana w momencie składania zamówienia (PayU) lub wpłatą na konto w ciągu 5 dni od momentu poprawnego złożenia zamówienia przez Aplikanta tj. od daty otrzymania przez Aplikanta maila o tytule: „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”.
Wpłata na konto nie jest uzależniona od potwierdzenia telefonicznego, o którym mowa w pkt IV ust. 5 lit. b.

Opcje płatności (do wyboru):

1)          Wpłata na konto,

Dokonywana w ciągu 5 dni od momentu poprawnego złożenia zamówienia przez Aplikanta
przelew bankowy na konto Sims prowadzone w ING Bank Śląski o numerze: PL20105011391000002344586645,
podając w tytule przelewu: „Laptop dla Aplikanta”, numer zamówienia oraz imię i nazwisko zdającego.

2)          Poprzez system PayU przy składaniu zamówienia (system płatności automatycznych, natychmiastowych).

5. W przypadku nie dokonania płatności za usługę w terminie oznaczonym w ust. 4 Sims jest uprawniony do anulowania zamówienia bez uprzedniego monitowania (telefonicznie lub mailowo) Aplikanta o konieczności uregulowania należności. W takim przypadku Aplikant otrzyma e-mail o treści „Anulowania zlecenia”. Anulowanie zlecenia oznacza konieczności rozpoczęcia procedury złożenia zamówienia od początku zgodnie z pkt IV Regulaminu.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy przez Aplikanta - konsumenta.

 

1. Aplikant-konsument może zrezygnować z Usługi bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o przed jego upływem.


2. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

a) listem poleconym na adres Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 4a 85-862 Bydgoszcz,

             lub

b) w postaci elektronicznej, wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy:
monika.musialowska@simsmm.com (Sims potwierdzi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).


3. Sims dokonuje zwrotu należności za Usługę wraz z ustawowymi odsetkami najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy.

 

VII. Dane osobowe.

 

 1.       Składając zamówienie Aplikant wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. (administratora danych), na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Aplikanta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sims. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji odbywa się zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 27001.
 2.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja współpracy, objętej zawartą przez strony niniejszą umową.
 3.     Wynajmujący zbiera i przetwarza  dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Aplikanta z usług Sims.
 4.     Administratorem danych Najemcy jest  Sims Recycling Solutions sp. z o.o. ul.Ernsta Petersona 4A, 85-862 Bydgoszcz; (dalej: Administrator)
 5.     Z dniem 25 maja 2018 roku Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można kontaktować się pod adresem: iod@simsmm.com
 6.     Aplikant ma prawo do żądania od Sims dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub do realizacji umowy. Niemożność przetwarzania tych danych przez Administratora może uniemożliwić zawarcie umowy, o której mowa powyżej.
 7.     Zebrane dane, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy udostępniane są podmiotom obsługującym Administratora lub jego podwykonawcom oraz podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy administrator. Dane wprowadzane są do wewnętrznego systemu rozliczeniowego „Vadis”, który zainstalowany jest na serwerach w Wielkiej Brytanii. 
 8.       Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. mogą zostać udostępnione na prośbę Aplikanta.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w każdym czasie na stronie aplikanci.simsrental.pl.


2. Sims jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku niepodpisania umowy na obsługę informatyczną Egzaminu w mieście, w którym Aplikant będący stroną Umowy ma zdawać Egzamin. Odstąpienie może być wykonane poprzez przesłanie Aplikantowi wiadomości e-mail. W razie wykonania prawa do odstąpienia kwota wpłacona przez Aplikanta zostanie przelana na konto, z którego został dokonany przelew lub w inny sposób uzgodniony przez Sims i Aplikanta.


3. Prawo odstąpienia nie może być wykonane później niż na trzy tygodnie przed dniem wyznaczonym jako pierwszy dzień Egzaminu.

 

4. W razie odstąpienia Sims od Umowy, Sims zaproponuje Aplikantowi alternatywny poziom wykonania usługi. Zawarcie nowej umowy, jest dobrowolne i nastąpi w sposób uzgodniony przez obie Strony.


5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy o świadczenie Usługi jest sąd właściwy dla siedziby Sims. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest Aplikant-konsument.

 

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14.01.2019 r.

 

ZAŁACZNIKI DO REGULAMINU:

- Załącznik Nr 1 -wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

 

 

 ZAŁĄCZNIK Nr 1

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 - Adresat [Sims Recycling Solutions Sp. z o. o.; Ernsta Petersona 4a; 85-862 Bydgoszcz, numer faksu: +48 52 370 68 61;

 adres e-mail: monika.musialowska@simsmm.com]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi „Laptop dla aplikanta”

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 - Adres konsumenta(-ów)

 - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 - Data

 

 

   

AKCEPTUJĘ REGULAMIN I ZAMAWIAM LAPTOPA >>

 

  


 

   
 Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. W razie pytań zapraszamy do kontaktu:  
 ul. Ernsta Petersona 4a Grzegorz Dittmann  
 85-862 Bydgoszcz  Telefon: 52 523 32 76  
  NIP: 5541728307  Telefon komórkowy: 731 896 585  
   Email: grzegorz.dittmann@simsmm.com;   
  Ariel Lachowski  
   Telefon: 52 370 68 84  
   Telefon komórkowy: 723 133 353  
   Email: ariel.lachowski@simsmm.com;